Tři z mnoha důvodů, proč chtít robota i do Vaší lékárny

Spokojený zákazník

Spokojený zákazník je základ úspěšného obchodu. Nabízíme pro něho komfort, který ocení. Nabízíme nástroj pro otevření nové dimenze moderního obchodování.

Spokojení kolegové

Personálu lékárny zajistíme výkonného a bezchybného kolegu, který bez reptání převezme nezáživné a rutinní zpracování dat a další, málo kvalifikované činnosti.

Spokojený investor

Robot uskladní většinu sortimentu na velmi malém ploše, umožní výdej pro e-shop či externí zákazníky (domovy pro seniory atp.) a přináší možnosti, být lepší a získat víc.