Výroba robota

Jakmile je návrh řešení přesně definován, zákazníkem odsouhlasen a objednán, je vše zádáno do výroby. Výroba probíhá s vysokou přesností a pečlivostí.