Rodina lékárenských robotů ROWA Vmax

Síla tradice

Tradice zavazuje. A svazek lékáren a spol. Helago-CZ je opravdu pevný. Vždyť trvá již tři desetiletí. Bylo to v březnu roku 1992, kdy zástupce společnosti poprvé zaklepal na dveře lékárny…

Společnost Helago, s.r.o., spojila svoji činnost s lékárníky hned po svém založení v roce 1992. Jako distributor produktů japonské společnosti A&D jsme lékárnám nabídli první digitální váhy, které m.j. se svojí počítací funkcí výrazně urychlily rozpočítávání klinických balení tablet, které se v lékárně běžně provádělo. Sortiment lékáren jsme obohatili o domácí digitální měřiče krevního tlaku, které zase ocenili pacienti. Spolupráce s lékárníky byla v počátku opravdu masivní. Lékárníci požadovali další vybavení, a tak jsme pro ně dali dohromady kompletní vybavení lékárenské laboratoře, již v roce 1993 jsme otevřeli ve slovenském Koši závod na výrobu lékárenského interiérového nábytku, tehdy luxusního, z dřevěného masivu, a později jsme se dokonce pustili do výroby laminárních boxů. Známé „Fatrany“ sice provázely lékárníky dlouhá léta, ale ukázalo se, že jejich elektrostatické filtry uvolňují do ovzduší nadlimitní množství ozonu. Náhrada nebyla. První zařízení typu „HelaFlow“ našla svou lékárnu v roce 1994, a mnohé z nich slouží dodnes.

Doba se měnila, lékáren přibývalo, stejně jako dostupného sortimentu. Společnost Helago se začala rozrůstat i do jiných oborů, obchod s lékárnami slábl, ale přetrval. Stále jsme měli k dispozici vybavení lékárenské laboratoře a nábytek, i když už většinou levnější, laminový. K tomuto nábytku byly nabízeny velkokapacitní zásuvkové skladovací systémy, tak typické pro lékárnu, od německého výrobce Willach.

A právě díky této spolupráci byla v roce 2007 otevřena nová kapitola spolupráce s lékárníky. Automatizace výdeje léčiv. Právě společnost Willach byla výrobcem sytému CONSIS.

Začalo období „apoštolizace“, jak jsme to v nadsázce nazývali. Mnozí si totiž mysleli, že automatizace lékárny znamená úplnou náhradu lékárníka strojem, a tak je toto téma děsilo. Jenom silná víra v obrovský potenciál tohoto řešení v nás uchovávala optimismus, že si výdejní „roboti“ cestu na trh najdou.

První CONSIS jsme instalovali až v roce 2010 v lékárně ŽilPo Žilina na Slovensku. Dalším významným uživatelem systému CONSIS je lékárna „U Modrého robota“ v lékárně FN v Hradci Králové, umístěné v pavilonu Interních oborů. Tam v plné zátěži slouží již sedmý rok.

Systém CONSIS ale řešil hlavně prostorově malé lékárny s velkým obratem. Uložením léčiv do stroje taková lékárna získala větší prostor pro pacienty na úkor minimalizace skladu, získala dynamiku v odbavováním pacientů, a tedy zvýšený záchyt, lepší přehled o toku materiálu lékárnou. Trh, stejně jako požadavky zákazníků, se však mění a nároky rostou. V roce 2015 jsme tedy rozšířili spolupráci na společnost ROWA.

ROWA je jedničkou na trhu, která svůj automat s výrobním číslem 001 uvedla na trh v roce 1997, a který dodnes bezvadně slouží. Mimochodem v loňském roce 2020 oslavila desetitisící automat předaný zákazníkovi. Její výrobky slouží opravdu po celém světě. Zkušenějšího a spolehlivějšího partnera jsme pro Vás nenašli.

ROWA však nenabízí jenom výdejní automaty, ale celý marketingový koncept pro moderní lékárnu, a to díky užitečným periferiím, spolupracujícím s robotem. Splněný sen o prosperující lékárně 21. století.

Česká republika se v automatizaci výdeje léčiv řadí na samý chvost Evropy. Důvody jsou různé, ale optimismus týmu Helago je nezlomný. Že budoucnost patří automatizaci už dnes asi popře málokdo. A my jsme připraveni. Máme vyškolený tým odborníků, připravených tradiční spolupráci s lékárníky realizovat i v budoucnosti.